ورود کاربر

 • فرآیند پرستاری مرگ و مردن

  بررسی و شناخت

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردنعلاوه بر بانک های اطلاعاتی و سیستم هایی که امکان تجزیه و تحلیل و شناسایی صحیح تشخیص های پرستاری مناسب برای بیمار در حال مرگ را فراهم ساخته است، پرستار بایستی وضعیت هوشیاری مددجو و آگاهی اعضای خانواده وی را بررسی کند.

  در بیمارانی که در مرحله نهایی بیماری و در حال احتضار هستند، آگاهی شخص در حال مرگ و خانواده وی از وضعیت موجود می تواند روی توانایی برقراری ارتباط آزاد پرستار با مددجو و اعضای تیم مراقبت بهداشتی تاثیر بگذارد.

  فرآیند پرستاری مرگ و مردن
  مددجو ممکن است ملاقات با یک فرد روحانی را درخواست کند

  سه نوع آگاهی برای این وضعیت توصیف شده است که شامل آگاهی بسته، وانمود متقابل، و آگاهی باز است (گلیسر و استراوس، 1965).

  در آگاهی بسته (closed awareness) مددجو از مشرف به مرگ بودن اطلاع ندارد. خانواده بیمار ممکن است چنین وضعی را انتخاب کرده باشند، زیرا بطور کامل درک نکرده اند که مددجو بیمار است یا باور دارند که مددجو بهبود خواهد یافت. مراقب اولیه بیمار ممکن است عدم اطلاع تشخیص یا پیش آگهی به مددجو را انتخاب کند. پرسنل پرستاری ممکن است در این موقعیت به مشکل اخلاقی (قانون حرفه ای) برخورند.

  در وانمود کردن متقابل (mutual pretense)، مددجو، خانواده و پرسنل مراقبت بهداشتی همگی از پیش آگهی مشرف به مرگ بودن اطلاع دارند اما در مورد آن صحبت نمی کنند و موضوع را سربسته نگه می دارند. گاهی مددجو از صحبت در مورد مرگ طفره می رود تا خانواده خود را از ناراحتی و زجر دور نگه دارد. وانمود متقابل به مددجو حریم و تکریم لازم را می دهد، اما بار سنگینی بر دوش شخص در حال مرگ است، کسی که باید به تنهایی بار را بکشد.

  در آگاهی باز (open awareness) مددجو سایرین از مسئله مشرف به مرگ بودن اطلاع دارند و آزادانه در مورد آن صحبت می کنند، هرچند سخت است. این سطح آگاهی به مددجو این فرصت را می دهد که به مسائل خود سامان بدهد و حتی در برنامه ریزی مراسم خاکسپاری خود شرکت کند.

  همه کس با آگاهی باز راحت نیست. عده ای معتقدند که بیمار ترمینال در مورد وضعیت خود آگاه است حتی اگر کسی مستقیما به وی نگفته باشد. عده ای هم معتقدند که مددجو بدون آگاهی از شرایط خود به پایان راه می رسد. هرچند تمایز این دو سخت است و به سختی می توان فهمید که مددجو چه می داند و چه چیزی را تصدیق می کند یا می پذیرد. در قوانین فدرال آمریکا آمده است که مراقبین بهداشتی بایستی مراقبت پایان زندگی مددجو را براساس دستورالعمل های مراقبت بهداشتی پیشرو تعیین کنند (نشانه های مشرف به مرگ بالینی بودن).

  همانطور که مرگ بیمار نزدیک می شود، پرستار به خانواده و اطرافیان بیمار کمک می کند تا آماده شوند. با توجه به نوع آگاهی شخص از وضعیت موجود، پرستار سئوالاتی برای تعیین راه های حمایت از مددجو و خانواده در طی دوره قبل و پس از مرگ می پرسد (نمونه سئوالات مناسب برای مصاحبه مددجوی مشرف به مرگ و خانواده وی). بخصوص لازم است که پرستار بداند خانواده پس از مرگ شخص انتظار چه اتفاقی دارند تا اطلاعات لازم و در حد کافی به آنها داده شود. همچنین ممکن است تصمیمات خاصی در مورد وقایع حول مرگ بیمار گرفته باشند از قبیل تحویل جسد پس از مرگ بیمار.

  تشخیص پرستاری

  دامنه ای از تشخیص های پرستاری برای تبیین نیازهای جسمی و روانی وجود دارد که برای مددجوی در حال مرگ مصداق دارد و به داده های بررسی و شناخت بستگی دارد. از جمله:

  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری ترس
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری نومیدی
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری بی قدرتی
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری ریسک تنش نقش مراقب
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن تشخیص پرستاری اختلال فرآیندهای خانوادگی

  برنامه ریزی

  اهداف اصلی برای مددجوی در حال مرگ شامل (1) حفظ آسایش جسمی و روانی و (2) دستیابی به مرگ محترمانه و با آرامش است؛ که شامل حفظ کنترل شخصی و پذیرش کاهش وضعیت سلامتی است. در زمان برنامه ریزی طرح مراقبت پرستاری مددجوی مشرف به مرگ، سند حقوق شخص در حال مرگ (سند حقوق اشخاص در حال مرگ) می تواند راهنمای مفیدی باشد.

  اجرا

  اصلی ترین مسئولیت پرستار در مراقبت از مددجویان مشرف به مرگ کمک به مددجو برای مردن در آرامش و با احترام است. مسئولیت های خاص تر آنها شامل موارد زیر است:

  ارزشیابی

  برای ارزشیابی دستیابی به اهداف مددجو، پرستار داده ها را مطابق با برآیندهای مورد انتظار تدوین شده در مرحله برنامه ریزی جمع آوری می کند. ارزشیابی اقدامات ممکن است به صورت زیر باشد:

  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن گوشش دادن به گزارش احساسات مددجو در مورد کنترل محیط حین مرگ مثل کنترل مسکن ها، بازدید خانواده و اطرافیان، طرح درمان و غیره
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن مشاهده رابطه مددجو با نزدیکان خود
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن گوش کردن به افکار و احساسات بیمار در مورد نومیدی یا بی قدرتی
 • خلاصه نکات کلیدی

  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن پرستاران به مددجو کمک می کنند با فقدان خود کنار بیاید، از جمله از دست دادن تصویر از بدن، عزیز، احساس رفاه و بهزیستی، یا شغل.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن فقدان، بخصوص فقدان عزیز یا بخشی از بدن می تواند یک فقدان موقعیتی یا تکاملی باشد و یا فقدان واقعی یا درک شده باشد (که هر دو می توانند حالت انتظار نیز داشته باشند)
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن سوگواری واکنشی طبیعی است، پاسخی ذهنی به فقدان است، برای سلامت ذهنی و روانی و جسمی لازم است. سوگواری به شخص عزادار این امکان را می دهد که بتدریج با فقدان خود سازگار شود و آن را به عنوان بخشی از واقعیت بپذیرد.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن آگاهی از مراحل مختلف یا فازهای سوگ و عوامل موثر بر آن می تواند به پرستار در درک و فهم پاسخ ها و نیازهای مددجو کمک کند.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن طریقه برخورد فرد با فقدان با سن، فرهنگ، عقاید معنوی و مذهبی، جنس، وضعیت اجتماعی اقتصادی، سیستم های حمایتی و اهمیت و علت فقدان یا مرگ بستگی دارد.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن مراقبت از شخص در حال مرگ و شخص سوگوار یکی از پیچیده ترین و چالش انگیز ترین مسئولیت های پرستار است.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن نگرش پرستار به مرگ و مردن مستقیما روی توانایی وی در مراقبت از شخص در حال مرگ تاثیر می گذارد.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن پرستار بایستی کل خانواده را در نظر بگیرد زمانی که در این موقعیت های فقدان و بخصوص مرگ کار می کند.
  • مفاهیم پرستاری – مرگ و مردن مددجوی در حال مرگ به ارتباط آزاد، کمک جسمی و حمایت عاطفی و معنوی نیاز دارد تا از مرگی آرام و با احترام اطمینان حاصل شود. لازم است که احساس کنترل در اداره وقایع قبل از مرگ در بیمار حفظ شود.
 • منابع

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردنAllen, J. Y., Haley, W. E., Small, B. J., Schonwetter, R. S., & McMillan, S. C. (2013). Bereavement among hospice caregivers of cancer patients one year following loss: Predictors of grief, complicated grief, and symptoms of depression. Journal of Palliative Medicine, 16, 745–751.

  Ashkenazi, T., & Klein, M. (2012). Predicting willingness to donate organs according to the demographic characteristics of the deceased’s family. Progress in Transplantation, 22, 304–311.

  Barbus, A. J. (1975). The dying person’s bill of rights. Created at the Terminally Ill Patient and the Helping Person Workshop, Lansing, MI, South Western Michigan In-service Education Council.

  Bernat, J. L. (2013). Determining death in uncontrolled DCDD organ donors. Hastings Center Report, 43(1), 30–33.

  Brown, H., Johnston, B., & Östlund, U. (2011). Identifying care actions to conserve dignity in end-of-life care. British Journal of Community Nursing, 15, 238–245.

  California Healthcare Foundation. (2012). Final chapter: Californians’ attitudes and experiences with death and dying. Retrieved from http://www.chcf.org

  Carpenter, B., Tait, G., Adkins, G., Barnes, M., Naylor, C., & Begum, N. (2011). Communicating with the coroner: How religion, culture, and family concerns may influence autopsy decision making. Death Studies, 35, 316–337.

  Cohen, J., Van Landeghem, P., Carpentier, N., & Deliens, L. (2013). Different trends in euthanasia acceptance across Europe. A study of 13 western and 10 central and eastern European countries, 1981–2008. European Journal of Public Health, 23, 378–380.

  Corr, C. A., & Corr, D. M. (2013). Death and dying, life and living (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage.

  Das, A. (2013). Spousal loss and health in late life: Moving beyond emotional trauma. Journal of Aging & Health, 25, 221–242.

  Davenport, L. A., & Hall, J. M. (2011). To cry or not to cry: Analyzing the dimensions of professional vulnerability. Journal of Holistic Nursing, 29, 180–189.

  Dhanani, S., Hornby, L., Ward, R., & Shemie, S. (2012). Variability in the determination of death after cardiac arrest: A review of guidelines and statements. Journal of Intensive Care Medicine, 27, 238–252.

  Dickinson, G., & Leming, M. (Eds.). (2013). Annual editions: Dying, death, and bereavement 13/14 (14th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill.

  Engel, G. L. (1964). Grief and grieving. American Journal of Nursing, 64(9), 93–98.

  Feldman, R. S. (2011). Development across the life span (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

  Gilder, S. S. B. (1968). Twenty-second World Medical Assembly. British Medical Journal, 3, 493–494.

  Glaser, B., & Strauss, A. (1965). Awareness of dying. Chicago, IL: Aldine.

  Goodman, D. C., Fisher, E. S., Wennberg, J. E., Skinner, J. S., Chasan-Taber, S., & Bronner, K. K. (2013). Tracking improvement in the care of chronically ill patients: A Dartmouth Atlas brief on Medicare beneficiaries near the end of life. Retrieved from http://www.dartmouthatlas.org/

  Hart, J. L., Kohn, R., & Halpern, S. D. (2012). Perceptions of organ donation after circulatory determination of death among critical care physicians and nurses: A national survey. Critical Care Medicine, 40, 2595–2600.

  Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2014). NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification, 2015–2017. Oxford, United Kingdom: Wiley-Blackwell.

  Heuberger, R. (2012). Artificial feeding and hydration in persons nearing death. Clinical Nutrition Insight, 38(10), 1–3.

  Hottensen, D. (2013). Bereavement: Caring for families and friends after a patient die. Omega: Journal of Death & Dying, 67(1–2), 121–126.

  Iocovozzi, D. D. S. (2010). Sooner or later: Restoring sanity to your end-of-life care. Bloomington, IN: Pen and Publish.

  Kellehear, A. (2013). Vigils for the dying: Origin and functions of a persistent tradition. Illness, Crisis & Loss, 21(2), 109–124.

  Kübler-Ross, E. (1969). On death and dying. New York, NY: Macmillan.

  Kübler-Ross, E. (1974). Questions and answers on death and dying. New York, NY: Macmillan.

  Kübler-Ross, E. (1975). Death: The final stage of growth. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Kübler-Ross, E. (1978). To live until we say good-bye. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Lokker, M. E., van Zuylen, L., van der Rijt, C. C., & van der Heide, A. (2014). Prevalence, impact, and treatment of death rattle: A systematic review. Journal of Pain and Symptom Management, 47,105–122.

  Martocchio, B. C. (1985). Grief and bereavement: Healing through hurt. Nursing Clinics of North America, 20, 327–341.

  Munjal, K. G., Wall, S. P., Goldfrank, L. R., Gilbert, A., Kaufman, B. J., & Dubler, N. (2013). A rationale in support of uncontrolled donation after circulatory determination of death. Hastings Center Report, 43(1), 19–26.

  National Board for Certification of Hospice and Palliative Nurses. (2012). 2012 annual report. Pittsburgh, PA: Author. Retrieved from http://www.nbchpn.org

  National Consensus Project for Quality Palliative Care. (2013). Clinical practice guidelines for quality palliative care (3rd ed.). Pittsburgh, PA: Author. Retrieved from http://nationalconsensusproject.org

  National Hospice and Palliative Care Organization. (2013). NHPCO facts and figures: Hospice care in America. Alexandria, VA: Author. Retrieved from http://www.nhpco.org/

  Padela, A. I., Arozullah, A., & Moosa, E. (2013). Brain death in Islamic ethic-legal deliberation: Challenges for applied Islamic bioethics. Bioethics, 27, 132–139.

  Rando, T. A. (2000). Clinical dimensions of anticipatory mourning: Theory and practice in working with the dying, their loved ones, and their caregivers. Champaign, IL: Research Press.

  Redshaw, S., Harrison, K., Johnson, A., & Chang, E. (2013). Community nurses’ perceptions of providing bereavement care. International Journal of Nursing Practice, 19(3), 344–350.

  Sanders, C. M. (1998). Grief: The mourning after: Dealing with adult bereavement (2nd ed.). New York, NY: John Wiley & Sons.

  Shah, S. K., Truog, R. D., & Miller, F. G. (2011). Death and legal fictions. Journal of Medical Ethics, 37, 719–722.

  Simon, N. M. (2013). Treating complicated grief. Journal of the American Medical Association, 310, 416–423.

  Sorrell, J. M. (2012). Widows and widowers in today’s society. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 50(9), 14–18.

  Stedman’s medical dictionary for the health professions and nursing (7th ed.). (2012). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

  Teitelbaum, J., & Shemi, S. D. (2011). Neurologic determination of death. Neurologic Clinics, 29, 787–799.

  Tonti-Filippini, N. (2012). Religious and secular death: A parting of the ways. Bioethics, 26, 410–421.

  Weaver, S. (2011). Your final assessment: Determination of death. Nursing, 41(2), 60–62.

  Whitman, H. H., & Lukes, S. J. (1975). Behavioral modification for terminally ill patients. American Journal of Nursing, 75(1), 98–101.

  Wiener, L., McConnell, D. G., Latella, L., & Ludi, E. (2013). Cultural and religious considerations in pediatric palliative care. Palliative & Supportive Care, 11, 47–67.

  Williams, B. R., Lewis, D. R., Burgio, K. L., & Goode, P. S. (2012). “Wrapped in their arms:” Next-of-kin’s perceptions of how hospital nursing staff support family presence before, during, and after the death of a loved one. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 14, 541–550.

  Wintermeyer-Pingel, S. A., Murphy, D., & Hammelef, K. J. (2013). Improving a grief and loss program: Caring for patients, families, and staff. Omega: Journal of Death and Dying, 67(1–2), 233–239.

  World Health Organization. (n.d.). WHO definition of palliative care. Retrieved from http://www.who.int/

 • واژه های کلیدی:

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردندر این بخش واژه های کلیدی مرتبط با مفاهیم فقدان و سوگ، داغداری، عزاداری، مرگ و مردن لیست شده است.  واژه ترجمه واژه ترجمه
  اختلال داغداری مرکب مقاوم persistent complex bereavement disorder افسردگی Depression
  انسداد آگاهی closed awareness انکار Denial
  آسایشگاه hospice آگاه شدن تدریجی Developing awareness
  آگاهی از فقدان Awareness of loss آگاهی باز open awareness
  آگاهی بسته closed awareness بازسازی / کناره گیری Conservation/withdrawal
  برآیند Outcome بی قدرتی Powerlessness
  پذیرش Acceptance تجدید و بازسازی Renewal
  تخلیه راه هوایی Airway clearance ترمیم: نقطه برگشت Healing: the turning point
  تطبیق Idealization جبران Restitution
  جمود نعشی rigor mortis چانه زنی Bargaining
  خانواده هسته ای nuclear family داغداری Bereavement
  رفع فقدان Resolving the loss ساختار خانواده گسترده extended family structure
  سردی نعشی algor mortis سوگ grief
  سوگ اغراق آمیز exaggerated grief سوگ انتظاری Anticipatory grief
  سوگ آشکار inhibited grief سوگ پاتولوژیک pathologic grief
  سوگ تاخیری Delayed grief سوگ تخفیف یافته abbreviated grief
  سوگ حل نشده Unresolved grief سوگ مخفی Disenfranchised grief
  سوگ مرکب complicated grief سوگ مزمن chronic grief
  سوگ مفروض anticipatory grief شوک Shock
  شوک و ناباوری Shock and disbelief عزاداری mourning
  عصبانیت Anger فقدان loss
  فقدان انتظاری یا مفروض anticipatory loss فقدان تکاملی developmental losses
  فقدان حقیقی actual loss فقدان درک شده perceived loss
  فقدان موقعیتی situational losses فقدان، سوگ، مرگ Loss, Grieving, and Death
  کفن shroud کوفتگی نعشی livor mortis
  گرسنگی هوا Air hunger مجمع جهانی پزشکی World Medical Assembly
  مراحل سوگ اینگل Engel’s Stages of Grieving مراحل سوگ کوبلر – راس Kübler-Ross’s Stages of Grieving
  مراحل عزاداری ساندرز Sander’s Phases of Bereavement مراقبت آسایشگاهی Hospice care
  مراقبت پایان زندگی end-of-life care مراقبت پرستاری پس از مرگ Postmortem Care
  مراقبت تسکینی palliative care مرده شور undertaker
  مرگ فوق مغزی higher brain death مرگ قلب – ریه heart-lung death
  مرگ مغزی cerebral death مسئول کفن و دفن mortician
  ناامیدی Hopelessness وانمود متقابل mutual pretense
  رئوس مطلب
 • واژه های کلیدی:

  مفاهیم پرستاری – فقدان، سوگ، مرگ و مردندر این بخش واژه های کلیدی مرتبط با مفاهیم فقدان و سوگ، داغداری، عزاداری، مرگ و مردن لیست شده است.  واژه ترجمه واژه ترجمه
  اختلال داغداری مرکب مقاوم persistent complex bereavement disorder افسردگی Depression
  انسداد آگاهی closed awareness انکار Denial
  آسایشگاه hospice آگاه شدن تدریجی Developing awareness
  آگاهی از فقدان Awareness of loss آگاهی باز open awareness
  آگاهی بسته closed awareness بازسازی / کناره گیری Conservation/withdrawal
  برآیند Outcome بی قدرتی Powerlessness
  پذیرش Acceptance تجدید و بازسازی Renewal
  تخلیه راه هوایی Airway clearance ترمیم: نقطه برگشت Healing: the turning point
  تطبیق Idealization جبران Restitution
  جمود نعشی rigor mortis چانه زنی Bargaining
  خانواده هسته ای nuclear family داغداری Bereavement
  رفع فقدان Resolving the loss ساختار خانواده گسترده extended family structure
  سردی نعشی algor mortis سوگ grief
  سوگ اغراق آمیز exaggerated grief سوگ انتظاری Anticipatory grief
  سوگ آشکار inhibited grief سوگ پاتولوژیک pathologic grief
  سوگ تاخیری Delayed grief سوگ تخفیف یافته abbreviated grief
  سوگ حل نشده Unresolved grief سوگ مخفی Disenfranchised grief
  سوگ مرکب complicated grief سوگ مزمن chronic grief
  سوگ مفروض anticipatory grief شوک Shock
  شوک و ناباوری Shock and disbelief عزاداری mourning
  عصبانیت Anger فقدان loss
  فقدان انتظاری یا مفروض anticipatory loss فقدان تکاملی developmental losses
  فقدان حقیقی actual loss فقدان درک شده perceived loss
  فقدان موقعیتی situational losses فقدان، سوگ، مرگ Loss, Grieving, and Death
  کفن shroud کوفتگی نعشی livor mortis
  گرسنگی هوا Air hunger مجمع جهانی پزشکی World Medical Assembly
  مراحل سوگ اینگل Engel’s Stages of Grieving مراحل سوگ کوبلر – راس Kübler-Ross’s Stages of Grieving
  مراحل عزاداری ساندرز Sander’s Phases of Bereavement مراقبت آسایشگاهی Hospice care
  مراقبت پایان زندگی end-of-life care مراقبت پرستاری پس از مرگ Postmortem Care
  مراقبت تسکینی palliative care مرده شور undertaker
  مرگ فوق مغزی higher brain death مرگ قلب – ریه heart-lung death
  مرگ مغزی cerebral death مسئول کفن و دفن mortician
  ناامیدی Hopelessness وانمود متقابل mutual pretense
  رئوس مطلب
 • داسویرها

  داسویر (داده یا اطلاعات به شکل تصویری) یا اینفوگرافیک (Infographics)ارائه تصویری و مختصر یک موضوع وسیع و پیچیده است. داسویر یا اینفوگرافیک چنین تعریف شده است: نمایش بصری و گرافیکی داده ها برای ارائه سریع و روشن اطلاعات پیچیده. این بخش به ارائه داسویرهای مفید برای مرور لحظه ای مطالب می پردازد. برای مشاهده و دانلود داسویرها روی تصویر مربوطه کلیک کنید.

  اینفوگرافیک فرآیند پرستاری
  داسویر فرآیند پرستاری
  فرآیند پرستاری
  اینفوگرافیک تفکر نقادانه
  داسویر تفکر نقادانه
  تفکر نقادانه
  اینفوگرافیک قضاوت بالینی
  داسویر قضاوت بالینی
  قضاوت بالینی
  اینفوگرافیک مراحل تحقیقات کیفی
  مراحل تحقیق کیفی
  تحقیق کیفی
  اینفوگرافیک مراحل تحقیقات کمی
  مراحل تحقیق کمی
  تحقیق کمّی
  اینفوگرافیک مراحل تحقیقات کمی
  سندرم خستگی مزمن
  سندرم خستگی مزمن
  اگر به مطالعه داسویر علاقمند هستید، لطفا مجددا مراجعه کنید. این بخش در حال بلوغ بوده و مرتب به داسویرهای وبگاه پرستار افزوده می شود.
 • داسویر: فرآیند پرستاری

  فرآیند پرستاری روش سیستماتیک (نظامدار) و منطقی برنامه ریزی و ارائه مراقبت پرستاری است. هدف از فرآیند پرستاری شناسایی وضعیت مراقبت بهداشتی و مشکلات بالقوه و واقعی مددجو برای تدوین طرح مراقبت پرستاری و برآورده کردن نیازهای شناسایی شده و انجام مداخلات پرستاری اختصاصی برای بیمار. فرآیند پرستاری بصورت یک چرخه است، یعنی مراحل آن از توالی منطقی خاصی تبعیت می کنند اما ممکن است همزمان بیش از یک مرحله از هر چرخه فعال باشد. در پایان یک چرخه از فرآیند پرستاری ممکن است مراقبت خاتمه یابد زیرا به اهداف تدوین شده رسیده است، یا ممکن است طرح مراقبت اصلاح شده و فرآیند از سر گرفته شود.

  اینفوگرافیک قضاوت بالینی
  داسویر قضاوت بالینی

  دانلود داسویر فرآیند پرستاری

  برای دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر فرآیند پرستاری کلیک کنید.

  بررسی و شناخت فرآیند پرستاری
  • جمع آوری داده ها
  • سازماندهی داده ها
  • اعتباربخشی داده ها
  • ثبت داده ها
  تشخیص
  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • شناسایی مشکلات، ریسکها
   و نکات قوت سلامتی
  • تدوین و تنظیم
   تشخیص های پرستاری
  برنامه ریزی
  • اولویت بندی مشکلات/تشخیص ها
  • تدوین اهداف/برآیندهای مورد انتظار
  • انتخاب مداخلات و مراقبت های پرستاری
  • نوشتن و ثبت مداخلات پرستاری
  اجرای مداخلات
  • بررسی و شناخت مجدد مددجو
  • تعیین نیاز به کمک دیگران
  • اجرای مداخلات پرستاری
  • نظارت بر مراقبت تفویض شده
  • ثبت اقدامات پرستاری
  ارزشیابی
  • جمع آوری داده های برآیند اقدامات
  • مقایسه داده ها با برآیندهای بیمار
  • مقایسه اقدامات پرستاری با اهداف بیمار
  • نتیجه گیری در مورد وضعیت مشکل
  • ادامه، اصلاح یا خاتمه طرح مراقبت پرستاری
 • داسویر: فرآیند پرستاری و تفکر نقادانه

  فرآیند پرستاری چارچوبی است برای تفکر نقادانه. داسویر (infographic) زیر اقدامات تفکر نقادانه در هر یک از مراحل فرآیند پرستاری را نشان می دهد. پنج مرحله فرآیند پرستاری همپوش بوده و به صحت همدیگر وابسته هستند. در هر مرحله از فرآیند پرستاری اقدامات تفکر نقادانه خاصی وجود دارد.

  اینفوگرافیک تفکر نقادانه
  داسویر تفکر نقادانه

  دانلود داسویر تفکر نقادانه

  برای دانلود دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر تفکر نقادانه کلیک کنید.

  تفکر نقادانه
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله بررسی و شناخت فرآیند پرستاری
  • انجام مشاهدات پایا
  • افتراق داده های مرتبط
  • تمایز داده ها مهم
  • اعتباربخشی داده ها
  • دسته بندی داده ها طبق چارچوب
  • تشخیص پیش فرض ها
  • شناخت خلا در داده ها
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله تجزیه و تحلیل و تشخیص فرآیند پرستاری
  • یافتن الگوها و روابط سرنخ ها
  • نتیجه گیری کردن
  • قضاوت نکردن در غیاب داده کافی
  • بیان مشکل و مسئله
  • تست فرضیه ها و پیش فرض ها
  • مقایسه الگوها با هنجارها
  • شناخت عوامل همیار با مشکل
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله برنامه ریزی فرآیند پرستاری
  • تعمیم دهی معتبر یافته ها
  • انتقال دانش از یک موقعیت به دیگری
  • تدوین معیارهای ارزشیابی
  • فرضیه دادن
  • اولویت بندی مشکلات بیمار
  • تعمیم اصول علوم مرتبط دیگر
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله اجرای فرآیند پرستاری
  • اعمال دانش در اجرای مداخلات
  • تست کردن فرضیه ها
  اقدامات تفکر نقادانه مرحله ارزشیابی فرآیند پرستاری
  • بررسی صحیح بودن فرضیه
  • ارزشیابی براساس معیارها
 • داسویر: تفکر نقادانه، استدلال بالینی، فرآیند پرستاری

  فرآیند پرستاری (nursing process) چارچوبی است برای استدلال بالینی (clinical reasoning) براساس تفکر نقادانه (Critical thinking) پرستار. پرستار با عبور از مراحل فرآیند پرستاری با تفکر نقادانه و دقیق خود به استدلال بالینی پرداخته و در مورد مشکل مددجو قضاوت بالینی (clinical judgment) می کند.

  اینفوگرافیک قضاوت بالینی
  داسویر قضاوت بالینی

  دانلود داسویر قضاوت بالینی

  برای دانلود دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر قضاوت بالینی کلیک کنید.

  بررسی و شناخت
  • جمع اوری داده های عینی و ذهنی
  • شناسایی مشکل اصلی مددجو
  تشخیص
  • بر پایه داده های جمع آوری شده، تشخیص پرستاری بیمار از لیست تشخیص های ناندا مشخص می شود. می توان از ادبیات موضوع استفاده کرد.
  برنامه ریزی
  • تدوین اهداف
  • یادآوری دانش و آگاهی مرتبط
  • مشاوره با مراقبین دیگر
  • مرور برآیندهای اقدامات در موقعیت بالینی مشابه قبلی
  اجرای
  • مداخلات پرستاری برای کمک به مددجو در رسیدن اهداف و برآیندهای مورد انتظار از تشخیص های ناندا  وی اجرا می شود.
  ارزشیابی
  • پاسخ مددجو به مراقبت های ارائه شده برای وی ارزشیابی می شود.
  تجسم
  • آیا مراقبت بموقع ارائه شد؟
  • آیا مددجو صحیح بررسی شد؟
  • آیا مداخله صحیح بود؟
  • آیا هدف نائل شد؟
  • آیا تشخیص پرستاری بیمار رفع شد؟

  تفکر نقادانهاستدلال بالینیفرآیند پرستاری

 • داسویر: مراحل اصلی تحقیقات کیفی

  تحقیق کمی (quantitative study) معمولا به صورت خطی انجام می شود. محقق از قبل مراحل انجام کار را برای بیشینه سازی تمامیت و کفایت مطالعه برنامه ریزی می کند و سپس با صداقت کامل این مراحل را طی می کند. در مطالعات کیفی (qualitative study)، مسئله برعکس است، پیشرفت مطالعه تقریبا به شکل چرخه ای است تا یک خط راست. محققان کیفی بطور مداوم داده ها را بررسی و تفسیر کرده و تصمیم می گیرند که براساس یافته ها چطور پیش بروند. از آنجایی که تحقیقات کیفی رویکردی انعطاف پذیر به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها دارد، امکان تعیین دقیق اقدامات و جریان مطالعه امکانپذیر نیست، جریان مطالعه از یک مطالعه به دیگری متفاوت است و محققان خودشان هم از قبل نمی دانند که مطالعه چطور پیش خواهد رفت.

  اینفوگرافیک مراحل اصلی تحقیقات کیفی
  داسویر جریان فعالیت ها در تحقیقات کیفی

  دانلود داسویر مراحل اصلی تحقیقات کیفی

  برای دانلود فایل pdf یا دانلود فایل jpg داسویر مراحل اصلی تحقیقات کیفی کلیک کنید.

  طراحی مطالعه
  • بیان مسئله تحقیق
  • انجام بازنگری متون
  • تدوین یک رویکرد کلی
  • انتخاب و دسترسی به محیط پژوهش
  • ایجاد روش های حفاظت از شرکت کنندگان
  ایجاد راهبردهای جمع آوری داده ها
  • تصمیم گیری در مورد نوع داده و چگونگی جمع آوری آن
  • تصمیم گیری در مورد شرکت کنندگان در مطالعه
  • تصمیم گیری در مورد طریقه بالا بردن اعتماد نمونه ها
  جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
  • جمع آوری داده ها
  • سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده ها
  • ارزشیابی داده ها: اصلاح راهبردهای جمع آوری داده در صورت نیاز
  • ارزشیابی داده ها برای تعیین رسیدن به اشباع لازم
  انتشار یافته ها
  • اشتراک و تبادل یافته ها
  • استفاده از یافته ها (یا پیشنهاد استفاده) در عمل و تحقیقات آینده

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com