ورود کاربر

 • تقویت قوای جنسی طبیعی با استفاده از فشار درمانی

  تقویت قوای جنسی طبیعی با استفاده از فشار درمانی

  لیبیدو چیست؟

  وبگاه پرستارلیبیدو را میل جنسی، قوای جنسی، نیروی محرکه سکس، اشتهای مقاربت و اسامی مختلف دیگر می نامند. لیبیدو شکلی از انرژی روانی طبیعی و متمایز است که ما را وادار می کند به دنبال نزدیکی و مقاربت باشیم. گرچه اکثرا تصور می کنند لیبیدو در مردان یک مسئله کاملا فیزیکی است در حالی که در زنان مسئله ای عاطفی است، اما این مسئله صحت ندارد. لیبیدو در هر دو جنس دارای هم عناصر فیزیکی و هم عناصر عاطفی و روانی است.

  وبگاه پرستاردر اینجا طریقه ترکیب عناصر فیزیکی و عاطفی برای دستیابی به تکنیکی طبیعی جهت بیشینه کردن قوای جنسی زنان و مردان بحث می شود. اما ابتدا بایستی به علل ضعیف بودن میل جنسی یا قوای جنسی زنان و مردان نگاهی بیاندازیم.

  عوامل موثر بر لیبیدو

  وبگاه پرستارضعیف بودن قوای جنسی می تواند یک مشکل عمرانه باشد یا ممکن است پس از سال ها میل جنسی طبیعی رخ دهد. عوامل فیزیکی از قبیل داروهای خاص، بیماری های مزمن، حتی بالا رفتن سن روی میل جنسی و تمایل شخص به مقاربت تاثیر منفی دارند. پایین بودن توان سکس و میل جنسی به معنی عقیم بودن و خنثی بودن کامل زن یا مرد نیست. افرادی که دارای لیبیدو یا قوای جنسی ضعیف هستند، قادرند مثل مابقی انسان ها تماس جنسی داشته، سکس کنند، اما قوای جنسی آنها ضعیف تر است و میل کمتری به مقاربت دارند و کمتر از همخوابی با همسر خود لذت می برند.

  وبگاه پرستارعوامل روانی نقش غالب تری در کاهش میل جنسی ایفا می کنند. افسردگی، اضطراب، احساس عدم امنیت، بی خوابی، خستگی و احساس مورد خیانت واقع شدن همگی موجب کاهش لیبیدو و میل جنسی می شوند. لیبیدو مردان به طور زیادی تحت تاثیر اضطراب است. اضطراب عملکرد و عقیمی ناشی از اضطراب یک چرخه مضر و ویرانگر است که لیبیدو مرد را تحت تاثیر قرار می دهد. احساس تعلق و عشق و احساس امنیت و اعتماد همگی از عناصر حیاتی ارتقای لیبیدو هستند.

  وبگاه پرستارافت لیبیدو زنان را گاهی عقیمی زن می نامند. عقیمی زنان نامی است که برای مشکلات و نقص عملکرد جنسی مختلف زنان بکار گرفته می شود مثل کاهش لیبیدو. کم بودن میل جنسی یا لیبیدو زن در اثر احساساتی از قبیل ناامنی، عدم اعتماد، تصویر از بدن ضعیف ایجاد می شود. احساس امنیت، اعتماد، پذیرش، تعلق، صمیمیت و عشق موجب افزایش لیبیدو زنان می شود.

 • طب فشاری چیست

  طب فشاری چیست

  وبگاه پرستارگرچه طب غربی جوان است و کمتر روی توانایی های شفابخش طب فشاری (acupressure) یا اکوپرشر حساب می کند، این تکنیک درمانی کلی نگر از 5000 سال پیش در طب شرق استفاده شده و مورد تایید است. طب فشاری وارد کردن فشار به نقاط خاصی از بدن برای تسکین درد، هضم، اضطراب، ترس و مشکلات جسمی زیادی است. طب فشاری براساس نظریه طب سوزنی ایجاد شده است و از نقاط مشابهی برای اعمال فشار استفاده می کند.

  وبگاه پرستارنقاط فشار بر اساس مفهوم چی (Qi) یا انرژی حیاتی و جریان مریدیان (meridian) است. چی اساسا نیروی زندگی و انرژی حیات، ماهیت وجودی بشر است. نیروی زندگی در همه چیز یافت می شود از جمله هوا، آب و آتش. این چیزهایی است که ما را با دنیا و با محیط یکی می کند. چینی ها می گویند که مرده بدنی است که چی ندارد. جریان چی ما از مسیرهایی در بدن عبور می کند که به عنوان نصف النهار بدن یا وترهای بدن شناخته می شو. این مریدیان ها را می توان به جریان اقیانوس ربط داد. همانطور که جریان آب اقیانوس روی آب و هوای جهان موثر است، جریان چی بدن انسان از طریق این مریدیان ها روی جو عاطفی و سلامتی ما تاثیر می گذارد.

  وبگاه پرستارسلامت و حیات انسان به جریان مداوم چی در سراسر بدن بستگی دارد. زمانی که این مریدیان ها دچار بلوک و وقفه شوند، نیروی حیات چی در آن مسیر کاهش می یابد. دقیقا همانطوری که لخته خون جریان خون به بخشی از بدن را مسدود کرده موجب بیماری یا مرگ ارگان می شود، مسدود شدن انرژی چی موجب عدم هماهنگی و اختلال در عملکرد بدن و زندگی می شود.

 • طب فشاری چطور قوای جنسی را افزایش می دهد؟

  طب فشاری چطور قوای جنسی را افزایش می دهد؟

  وبگاه پرستارطب فشاری چطور عمل می کند؟ آیا طب فشاری روی میل جنسی موثر است؟ در این بخش به تاثیر طب فشاری بر قوای جنسی انسان می پردازیم. بدن دارای 12 مریدیان اصلی است که متناظر با 12 ارگان حیاتی از قبیل قلب، ریه و کبد است. همچنین هشت مریدیان کوچکتر داریم که 12 مریدیان اصلی را به هم وصل کرده یا رابط آنها هستند. نقاط فشار مورد استفاده در طب فشاری در محل اتصال مدارهای جریان مریدیان و در نقطه ای قرار دارند که جریان به پوست نزدیکتر است. اعمال فشار محکم و یکنواخت به این نقاط بدن را آرام کرده، تنش و اضطراب را کاهش داده و جریان خود را می افزاید.

  وبگاه پرستارهرچند مریدیان های اصلی با ارگان های خاصی از بدن در ارتباط هستند، چینی ها معتقدند که این ارگان ها با عواطف خاصی در ارتباط هستند. ابعاد جسمی و روانی انسان از هم مجزا و منفک نیستند، بلکه در طب چینی به عنوان یک کلیت نگریسته می شوند. بنابراین با آنها به عنوان یک کل و با رویکردی کلی نگر برخورد می شود نه سیستم های جداگانه؛ اما قسمت های مکمل وجود دارد. در ادامه به رابطه عواطف بشری با ارگان ها و احشای مختلف می پردازیم که در طب چینی این روابط مورد تایید است.

 • رابطه ارگان های بدن و عواطف در طب چینی

  رابطه ارگان های بدن و عواطف در طب چینی

  وبگاه پرستارطبق اصول طب چینی هر عضو یا ارگانی از بدن با عاطفه یا عواطف خاصی در ارتباط است. در جدول رابطه ارگان ها با عواطف مختلف لیست شده است:

  احشای بدن و عاطفه مربوطه
  ارگان عواطف همراه با جریان چی خوب عواطف همراه با انسداد جریان چی
  قلب عشق، اعتماد به نفس، خود ارزشی، مهربانی عدم اطمینان، شک به خود، عصبانیت، تنفر
  کبد خوشبختی، رضایتمندی خصومت، تحریک پذیری، بدخلقی و شکنندگی
  ریه ذهن باز، شادابی، تحمل خصومت، ندامت، افسردگی
  کلیه امنیت جنسی، وفاداری، خلاقیت، ایمنی ترس، اضطراب، پارانویا
  معده همدردی، همدلی، هماهنگی انتقاد، نارضایتی، انزجار
  گردش خون آرامش، آسایش، بخشش و بخشندگی لجبازی، بد خلقی، حسادت
  طحال تایید، اطمینان، ملاحظه کاری اضطراب، انزوا، بی تفاوتی
  مثانه صلح و آرامش، اطمینان، شجاعت ترس، اضطراب، وحشت
  کیسه صفرا ستایش، جسارت، عشق بی حالی، عقیمی، خشم
  روده کوچک تقدیر، لذت، تغذیه، رشد اندوه، غم، دلسردی
  روده بزرگ اشتیاق و الهام، آزادی احساس گناه، افسردگی، بی تفاوتی
  گرمی بخش سه گانه امید، تعادل، تعالی تنهایی، تحقیر، نومیدی

  عواطف و لیبیدو

  وبگاه پرستارهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، داشتن جریان چی خوب به معنی شانس بالاتر داشتن قوای جنسی قدرتمند است. و اگر جریان چی خوب باشد، به همسری جذاب تر و شخصی مقبول تر تبدیل می شوید. جریان چی خوب به معنی عواطف بهتر است و چرخه احساسات خوبی بین شما و همسرتان ایجاد می کند و احساس اعتماد و خوشبختی زوجین بالا می رود و بنابراین...

  وبگاه پرستاراگر احساس خوبی نسبت به خود داشته باشید، دنیای شما و همسر شما هم چنین خواهد شد (بخصوص زمانی که همین تغییر را در همسر خود مشاهده می کنید)، تضمین می دهم که لیبیدو شما و لیبیدو و گرایش همسر شما افزایش خواهد یافت. لذت و اطمینان به خود جدیدی پیدا می کنید که حتی موجب می شود اوضاع بهتر از قبل شود.

 • طریقه انجام طب فشاری

  طریقه انجام طب فشاری

  وبگاه پرستاربرای انجام طب فشاری (acupressure) بایستی نقاط را شناخته و به مدت یک تا سه دقیقه به هر نقطه فشار وارد کنید. اگر نقطه درست را انتخاب کرده باشید متوجه می شوید، زیرا وقتی فشار وارد می کنید نسبت به قسمت های مجاور بیشتر درد دارد. بایستی فشار را آنقدر زیاد کنید که احساسی بین لذت و درد را تجربه کنید. با توجه به سایز نقطه فشار، ممکن است از نوک انگشت، بند انگشت، مداد پاک انتهای مداد برای وارد کردن فشار استفاده شود.

  وبگاه پرستارفشار بایستی یکنواخت و محکم باشد تا چی ضعیف شده را تقویت کند. این فشار یکنواخت انرژی داده و نیروی چی را ارتقاء می دهد. اگر چی بلوکه و مسدود شده باشد، بهتر است در حالی که محکم روی نقطه فشار وارد می شود، همزمان مالش داده و حرکات خلاف عقربه ساعت ایجاد کرد. این فشار جریان چی را مجددا به راه انداخته و به تخلیه مریدیان ها کمک می کند. چی سپس ماهیت و شیره زندگی را به سراسر بدن ارسال می کند.

 • نقاط طب فشاری مرتبط با لیبیدو

  قلب

  دروازه روحیه (Spirit Gate)

  وبگاه پرستارنقطه هفت که نقطه قلب یا هفت قلب است و دروازه روحیه (Spirit Gate) نیز نامیده می شود، حقیقتا دروازه روح است. زمانی که این دروازه بسته باشد، شخص تحریک پذیر، مضطرب و بی قرار می شود. قلب توسط دریچه محصور شده و قادر به استراحت نیست. مابقی بدن از حضور قلب محروم می شود. بی خوابی، اضطراب و افسردگی رخ می دهد. هماهنگی بدن به هم خورده و بزودی آشوب بپا خواهد شد. برای حفظ آرامش و نظم زندگی، دروازه روح بایستی باز و تمیز باشد. زمانی که این دروازه باز است، عشق، لذت، شادی در زندگی وجود خواهد داشت.

  وبگاه پرستارنقطه هفت قلب (Heart Seven) در قسمت قدامی مچ دست، حدود یک یا دو اینچ پایین تر از چین اتصال دست به ساعد قرار دارد. این نقطه در مرکز مچ دست بین تاندون ها قرار دارد. فشار وارد کرده و به آرامی با انگشت خود با حرکات دایره ای ماساژ دهید. این کار را به مدت 2 دقیقه انجام دهید. آرامش مغزی را تجربه کرده و بار قلبتان سبک می شود.

  کبد

  نقطه کبد سه (Liver Three)

  وبگاه پرستارزمانی که نقطه کبد سه (Liver Three) فعال می شود، اکثر مردم حرکت عالی و انرژی بخشی در سراسر بدن خود تجربه می کنند. این حس به کاهش خستگی، رفع بی خواب و تسکین درد کمک می کند. استفاده از طب فشاری بر این نقطه موجب آرامش و رهایی شما می شود. تحریک پذیری شخص برطرف شده، احساس خونسردی و امنیت خواهد داشت.

  وبگاه پرستارنقطه کبد سه در روی پا بین انگشت بزرگ و انگشت دوم واقع شده است. انگشت خود را بین این دو انگشت بالا برده تا به جایی برسید که استخوان ها به هم می رسند و فشار را بر آن نقطه وارد کرده و با نوک انگشت خود به سمت مچ پا ماساژ و حرکت دهید و سپس به نقطه اول برگردید. انگشت خود را حین ماساژ دادن فقط نیم اینچ یا کمتر حرکت دهید.

  ریه

  طب فشاری ریه یک (Lung One)

  وبگاه پرستار«خزانه مرکزی» محل اتصال مریدیان های زیادی است. این جایی است که جلوی بدن با پشت بدن ملاقات می کند، کبد و طحال به ریه وصل می شوند. طب فشاری ریه یک (Lung One) به تسکین افسردگی و کاهش احساس تحقیر و ندامت کمک می کند. باز کردن خزانه مرکزی به تنفس هوای تازه به زندگی حمایت می کند. اینکار امکان تجدید قوا و اتصال مجدد جریان چی را فراهم می سازد. بعد از فشار بر این نقطه احساس شادابی، تحمل و پذیرش دیگران را خواهید داشت.

  وبگاه پرستارنقطه ریه یک بر روی قفسه سینه و دقیقا زیر استخوان ترقوه واقع شده است. دست خود را مستقیم به بیرون بلند کنید و یک مثلث عضلانی را احساس خواهید کرد که نقطه ریه یک در آن واقع شده است. روی این مثلث به طور یکنواخت و محکم به مدت یک دقیقه فشار وارد کنید و سپس بر خلاف عقربه ساعت یک دقیقه دیگر ماساژ دهید.

  کلیه

  نقطه کلیه یک (Kidney One)

  وبگاه پرستار«چشمه جوشان» جریان چی را به سمت پایین می برد، همانند آب در آبشار. اگر مقدار چی بالا زیاد باشد، چشمه جوشان (Gushing Spring) آن را به پایین هدایت کرده و کنترل می کند. فشار آوردن بر نقطه کلیه یک (Kidney One) موجب رفع ترس و اضطراب و افزایش احساس امنیت می شود. همچنین احساس وفاداری را بهبود بخشیده در حالی که پارانویا یا هراس را کاهش می دهد.

  وبگاه پرستارنقطه کلیه یک در کف پا بین انگشتان دوم و سوم پا واقع شده است. انگشت خود را بین انگشتان پا پایین ببرید تا به انتهای کف پا برسید. کلیه یک در نقطه مرکزی کف پا حدود یک سوم دورتر از واقع شده است. به مدت یک دقیقه فشار محکم یکنواخت وارد کرده و سپس یک دقیقه ماساژ دهید. ماساژ در خلاف عقربه ساعت باشد.


  وبگاه پرستارنقاط زیاد دیگری وجود دارد که اعمال فشار بر آنها برای قوای جنسی مفید است و موجب بهبود لیبیدو می شود. می توان از این تکنیک به همراه ماساژ درمانی استفاده کرد. ضربه زدن ریتمیک بر نقاط فشاری به همراه فشار دردناک طب فشاری ترکیبی مناسب برای ریلکسیشن کامل و رفع تنش است.

  وبگاه پرستاراین تکنیک بسیار لذت بخش بوده و می توان به عنوان سرگرمی آن را روی همسر خود پیاده کرد. البته بایستی از قبل تختخواب را حاضر کنید و بعد به ماساژ یا طب فشاری همسر خود بپردازید. وقتش رسیده است، جریان چی بدن خود را به جریان بیاندازید و از مزایای سکس مکرر لذت ببرید.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com