ورود کاربر

تنظیم تعادل اسید – باز

آکادمی اختلالات آب و الکترولیت – مبانی مایعات و الکترولیت ها

وبگاه پرستاربدن از طریق سیستم های بافر (buffer systems) مختلف که اسیدها یا بازهای قوی را به انواع ضعیف تبدیل می کنند در مقابل تغییر pH مقاومت می کند، سیستم های بافری که یون های هیدروژن را باند کرده یا یون هیدروژن بیشتری را آزاد می کنند. بدن مکانیسم های متعددی برای تنظیم تعادل اسید و باز دارد. اولین مکانسیم تنفس است. سیستم تنفسی از طریق کنترل مقدار دی اکسید کربن موجود در جریان خون بر تعادل اسید – باز تاثیر می گذارد. دی اکسید کربن با آب مخلوط شده و اسید کربنیک تولید می کند، یک اسید ضعیف که سپس به یون های هیدروژن (+H) و بیکربنات (-HCO3) تجزیه می شود.

فرمول تجزیه اسید ضعیف به یون هیدروژن و بیکربنات

وبگاه پرستاربه این سیستم بافر کربنی اسید-بیکربنات (carbonic acid–bicarbonate buffer system) اطلاق می شود و pH خون را از طریق تغییر سطح یون هیدروژن از طرق زیر تنظیم یا بافر می کند:

  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت دفع CO2 از بدن (با تنفس عمیق تر و سریعتر)
  • آکادمی اختلالات آب و الکترولیت بازجذب CO2 از کلیه ها و تشکیل بیکربنات

وبگاه پرستاراین سیستم در محیطی که pH برابر 6.1 دارد خیلی خوب عمل می کند و به همین اندازه در خارج از بدن انسان اثربخش نیست. ریه ها و کلیه ها نقش های حیاتی در بازیافت و مدیریت pH بدن ایفا می کنند. بازدم CO2 زیاد از بدن منجر به کاهش سطح دی اکسید کربن برای باند شدن با آب و تولید یون های آزاد هیدروژن می شود، بنابراین نتیجه اش کاهش سطح یون هیدروژن خون و تشکیل بیکربنات است که توسط باند شدن با یون هیدروژن خون آن را خنثی می کند. برعکس، کاهش زیاد سطح یون هیدروژن خون موجب می شود که ریه ها CO2 را در بدن محبوس کنند (احتباس دی اکسید کربن از طریق تنفس سطحی با ریت کم) و کلیه ها CO2 دفع نکند و بیکربنات نیز تشکل نشود، که حاصل آن وجود CO2 کافی برای باند شدن با آب و تولید یون های هیدروژن آزاد بیشتر است؛ بدینوسیله این سیستم بافری توازن اسید – باز خون را بازیافت می کند.

وبگاه پرستارکنترل pH توسط سیستم تنفسی یک مقیاس تنظیمی سریع است و در طی چند دقیقه رخ می دهد، اما دارای محدودیت هایی است و نمی تواند یک استراتژی بلند مدت برای کنترل pH باشد. محدودیت های این سیستم بافر عبارتند از:

  • احتباس CO2 یا آزاد شدن آن به تبیین علت زمینه ای عدم تعادل اسید – باز نمی پردازد، مگر اینکه خود اختلال اسید – باز دارای ماهیت تنفسی باشد.
  • اگر عدم تعادل pH خیلی شدید باشد، این سیستم بافر نمی تواند توازن آن را به طور کامل تصحیح یا جبران کرده و آنرا به سطح طبیعی برگرداند.
  • انرژی که برای تنفس سریع لازم است، بار بیشتری بر بدن تحمیل می کند.
  • کاهش ریت و عمق تنفس می تواند منجر به کاهش اکسیژناسیون بافتی و به مخاطره افتادن بافت شود.

وبگاه پرستارسیستم کلیوی یکی دیگر از بافرهای اصلی تنظیم کننده تعادل pH است. کلیه ها از طریق دفع یون هیدروژن از بدن یا احتباس یون هیدروژن در بدن pH را کنترل می کنند و اسیدوز یا آلکالوز را تصحیح می کنند. مکانیسم کلیوی می تواند اسیدوز را توسط بازجذب CO2 تصحیح کند، که سپس با آب ترکیب شده و اسید کربنیک و بیکربنات تولید می شود و به داخل جریان خون آزاد شده و غلظت یون هیدروژن بالا می رود، همانند سیستم بافر کربنی اسید – بیکربنات که در بالا شرح داده شد. سیستم کلیوی می تواند آلکالوز را توسط دفع بیشتر CO2 و در نتیجه کاهش تولید بیکربنات تصحیح کند.

وبگاه پرستاردر فرآیند بافر کلیوی، سدیم (+Na) با یون های هیدروژن (+H) مبادله شده و با بیکربنات باند می شود و بیکربنات سدیم (NaHCO3) تولید می شود، که بعدا تجزیه می شود، همانطور که +Na بطور فعال توسط مکانیسم +Na+K دفع می شود. یون های هیدروژن با کربنیک انهیدراز (carbonic anhydrase) در حاشیه های توبول های پروکزیمال (proximal tubules) کلیه ها باند شده، ابتدا یون هیدروژن به H2CO3 تبدیل شده و سپس به +Na و H2O تبدیل می شود. مقداری از یون های +H نیز با آمونیاک (3NH) تولید شده در نتیجه کاتابولیسم اسید های آمینه، و مقادیر فراوان آنیون موجود در مایع فیلتراسیون گلومرولی یعنی کلراید (-Cl) باند شده و کلراید آمونیوم (NH4Cl) تولید می شود که یک اسید ضعیف است و همراه ادرار دفع می شود. بنابراین واضح است که سایر الکترولیت ها نیز در فرآیند توازن اسید – باز دخالت داشته و تحت تاثیر عدم تعادل اسید – باز قرار می گیرند. تاثیر عدم تعادل اسید – باز بر سطح الکترولیت های بدن در بحث مربوطه ارائه می شود.

وبگاه پرستارفرآیند تنظیم pH توسط کلیه ها یک فرآیند کند و تدریجی است و تا چند روز طول می کشد، اما می تواند مقادیر بالایی از اسید یا باز را بافر کند. تنظیم pH توسط کلیه منجر به تاثیر و تصحیح بلند مدت و کافی عدم تعادل اسید و باز می شود و بر خلاف سیستم بافر تنفسی، می تواند به pH را به طور کامل به دامنه طبیعی برگرداند. بافر کلیوی نمی تواند اختلالات حاد را سریعا تصحیح کند اما به صورت تدریجی و باز زمان بطور کامل آن را تصحیح می کند. اختلالات تنفسی که موجب عدم تعادل اسید – باز بدن می شوند و به تنظیم کلیوی pH و تغییر تولید اسید نیاز دارند، یا عدم تعادل حاصل از تولید باز / بیکربنات در دبن (سیستم متابولیک) به تنظیم تنفسی pH برای بازیافت تعادل اسید – باز نیاز دارند.

وبگاه پرستارمکانیسم دیگر تنظیم اسید و باز بدن، سیستم بافر شیمیایی (Chemical buffer) است. بافرهای شیمیایی موادی هستند که با +H ترکیب شده و آن را دفع می کنند یا هنگام تجزیه شدن +H آزاد می کنند و میزان +H در جریان خون را افزایش می دهند. دو بافر شیمیایی اصلی بدن بافر فسفات و بافر پروتئین است. سیستم بافر فسفات یک محلول از HPO4 و H2PO4 است:

فرمول سیستم بافر فسفات و بافر پروتئین

وبگاه پرستاربهترین pH برای عملکرد این سیستم بافری 6.8 است، و در توبول های کلیوی و مایع داخل سلولی (ICF) بهترین عملکرد را دارد، جایی که غلظت فسفات در بالاترین حد است و بخاطر تولید مداوم اسیدهای متابولیک pH مطلوبی دارد، برخلاف مایع خارج سلولی (ECF) که بیکربنات به وفور در دسترس بوده و pH بالاتر است.

وبگاه پرستارسیستم بافر پروتئینی فعالترین سیستم بافر شیمیایی است، سه چهارم فعالیت بافری مایعات بدن را بعهده دارد. گروه های اسید آمینه جانبی پروتئین ها با یون های +H باند شده (NH4) یا یون +H (-COOH) آزاد می کنند، همانطور که در دیاگرام زیر نشان داده شده است:

فرمول سیستم بافر پروتئینی و سیستم بافر شیمیایی

وبگاه پرستارسطح پروتئین نسبت به فسفات و یا بیکربنات خیلی بالاتر است و بنابراین مهمترین سیستم بافر شیمیایی بدن است.

منبع:

Johnson J.Y., Lyons E., (2012). Fluids and Electrolytes Demystified, McGraw-Hill Companies, New York.

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com