ورود کاربر

Abdominal ultrasound (Abdominal sonogram)

نام آزمایش

سونوگرافی شکم (سونوگرام شکم)

نوع تست

سونوگرافی (ماوراء صوت)

یافته های طبیعی

طبیعی بودن آئورت شکمی، کبد، کیسه صفرا، طحال، مجاری صفراوی، پانکراس (لوزالمعده)، کلیه ها، رحم، مثانه

شرح آزمایش و فیزیولوژی مربوطه

در سونوگرافی با استفاده از امواج صوتی تصاویری از آئورت شکمی، کبد، کیسه صفرا، پانکراس، مجاری صفراوی، کلیه ها، رحم و مثانه گرفته می شود. این تکنیک مستلزم هدایت امواج صوتی فرکانس بالا از طریق یک پروب یا ترانس دیوسر است تا در ارگان خاص تحت مطالعه نفوذ کند. امواج صوتی منعکس شده و به ترنس دیوسر برخورد می کنند و بصورت الکترونیکی به تصاویر بصری تبدیل می شوند (شکل 1). سونوگرافی زمان واقعی تصویر صحیحی از ارگان تحت بررسی روی صفحه نمایش نشان می دهد. سونوگرافی داپلر (Doppler ultrasound) اطلاعاتی در مورد جریان خون به این ارگان ها فراهم می سازد.

کلیه ها برای تشخیص و تعیین محل کسیت های کلیوی، افتراق کیست های کلیوی از تومورهای توپر کلیوی، نشان دادن وجود سنگ در کلیه و مجاری ادراری، تایید وجود هیدرونفروز، برای هدایت نیدل بیوپسی یا آسپیراسیون کیست که از روی پوست وارد می شود، و برای قرار دادن لوله نفروستومی (nephrostomy tube) ؛ سونوگرافی می شوند. سونوگرافی مجاری ادراری برای تشخیص وقوع کلیه های نابجا یا اکتوپیک و آبسه های پره کلیوی انجام می شود. نظارت بر کلیه پیوندی از طریق سونوگرافی امکانپذیر است. یکی از مزایای سونوگرافی کلیه بر پیلوگرافی وریدی (intravenous pyelography) این است که می توان سونوگرافی را در بیماران مبتلا به نقص یا نارسایی عملکرد کلیوی انجام داد زیرا به ماده حاجب وریدی نیاز نیست.

سونوگرافی مجاری ادراری از داخل مجاری (Endourethral urologic ultrasound) نیز با استفاده از استنت امکانپذیر شده است، استنت مخصوص این رویه دارای یک ترانس دیوسر (ناقل) امواج ماوراء صوتی در سر خود است. در این رویه پروب استنت در داخل پیشابراه گذاشته می شود و این قطعه از مجاری ادراری از نظر دیورتیکول بررسی می شود. سپس استنت به داخل مثانه پیش برده می شود و عمق نفوذ تومور در دیواره مثانه قابل اندازه گیری می شود. با استفاده از سیم راهنما، استنت به داخل حالب برده شده و وجود سنگ (بخصوص آندسته از سنگ هایی که در زیر مخاط این ناحیه جای خوش کرده اند)، تومورها یا فشردگی خارج حالبی (extraurethral compression) قابل تشخیص و لوکالیزه کردن می شود. در نهایت، پروب به بخش پروکزیمال حالب رسانده شده، تومور یا کیست های کلیوی را بهتر می توان تشخیص و بررسی کرد.

سونوگرافی پروستات و بیضه در بخش مربوطه شرح داده شده است. همچنین سونوگرافی آئورت شکمی از نظر وجود آنوریسم یا گشادی آنوریسمی آئورت شکمی انجام می شود. شواهد سونوگرافیک آنوریسم آئورتی (aortic aneurysm) بزرگتر از 5 سانتیمتر یا هر سایز دیگر با استفاده از سونوگرافی تایید می شود. وجود بزرگی یا گشادی آئورت نشانگری برای خارج سازی و رزکسیون آنوریسم است. سونوگرافی شیوه ای ایده آل برای بررسی و شناخت بیماران قبل و بعد از جراحی آنوریسم آئورت شکمی است.

سونوگرافی شکم
شکل 1. سونوگرافی شکم

از سونوگرافی برای تشخیص ساختارهای کیستی کبد (مثل کیست های خوش خیم، آبسه های کبدی، گشادی مجاری هپاتیک) و همچنین تومورهای توپر کبدی (تومور اولیه یا متاستاتیک) استفاده می شود. سونوگرافی کبد ممکن است در حین جراحی و با استفاده از پروب استریل انجام شود. این تکنیک امکان تعیین صحیح موضع تومورها یا آبسه های ریز و غیر قابل لمس کبدی را می دهد.

سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی به مشاهده و معاینه احشا از نظر سنگ های صفراوی، پولیپ یا گشادی ثانویه به تنگی های انسدادی یا تومورها کمک می کند. پانکراس از نظر شواهد تومور، شبه کیست، التهاب حاد، التهاب مزمن یا آبسه های پانکراسی توسط سونوگرافی معاینه می شود. سونوگرافی لوزالمعده یا پانکراس غالبا به صورت زنجیره ای انجام می شود تا رفع فرآیندهای التهابی پانکراس ثبت و تعیین شود.

از آنجایی که سونوگرافی به ماده حاجب نیاز ندارد و با تابش اشعه یونیزان همراه نیست، برای معاینه بیماران دارای حساسیت به ماده حاجب و زنان حامله بسیار مفید و مناسب است. ناشتا بودن در تست سونوگرافی ممکن است ترجیح داده شود، اما الزامی نیست. برای مطالعه سونوگرافی احشای لگنی، آزمایش سونوگرافی احشای لگن را بخوانید).

عوامل مداخله گر

 • هوا با انتقال امواج صوتی به داخل بدن مداخله دارد و میزان انتقال را کاهش می دهد. بنابراین از لابریکنت یا لیز کننده یا ژل استفاده می شود تا از انتقال خوب امواج صوتی به و از بدن اطمینان حاصل شود.
 • وجود باریوم انتقال امواج صوتی را مسدود می کند. بنابراین سونوگرافی شکم بایستی قبل از مطالعه احشای شکمی با ماده حاجب باریوم انجام شود.
 • وجود گاز و هوای زیاد کیفیت تصاویر سونوگرافیک احشای شکمی را کم می کند، زیرا گاز موجود در روده امواج صوتی را منعکس می کند. به همین خاطر هم معاینه ریه ها با سونوگرافی نتیجه ضعیفی داشته و انجام نمی شود.
 • چاقی ممکن است روی نتیجه این بررسی تاثیر بگذارد، زیرا امواج صوتی توسط بافت چربی تحت تاثیر قرار می گیرند.
 • حرکت بیمار موجب پارازیت می شود، بنابراین لازم است که بیمار در حین رویه بی حرکت بماند. بیمارانی که همکاری ندارند (بخصوص بچه ها) ممکن است کاندید خوبی برای سونوگرافی نباشند.
 • از آنجایی که سونوگرافی مستلزم تماس مستقیم ترانس دیوسر یا پروب سونوگرافی با پوست است، ممکن است امکان انجام رویه در بیمارانی که از لحاظ لخت کردن ناحیه مشکل دارند یا بیمارانی که پس از عمل پانسمان دارند، امکانپذیر نباشد.
 • کیفیت و کارایی تصاویر سونوگرافی تا حدود زیادی به توانایی تکنولوژیست سونوگرافی بستگی دارد که رویه را انجام می دهد.

رویه ها و مراقبت از بیمار

قبل از رویه

 • رویه برای بیمار شرح داده شود.
 • به بیمار اطلاع داده شود که ممکن است ناشتایی لازم باشد و بستگی به ارگانی دارد که بررسی می شود. برای سونوگرافی آئورت شکمی، کلیه، کبد، طحال یا پانکراس ناشتا بودن بیمار لازم نیست. هرچند در مطالعه سونوگرافیک کیسه صفرا و مجاری صفراوی ناشتا بودن بیمار ترجیح داده می شود.

حین رویه

 • به مراحل رویه ای زیر توجه شود:
  1. 1- بیمار در وضعیت طاقباز یا دمرو روی میز سونوگرافی قرار داده می شود، که به ارگان تحت بررسی بستگی دارد.
  2. 2- ژل یا خمیر لیز و چرب کننده ای (ماده کوپلینگ) به پوست بیمار مالیده می شود. این خمیر موجب ارتقای انتقال و دریافت امواج صوتی می شود.
  3. 3- یک ترانس دیوسر (ناقل) یا پروب روی پوست بیمار کشیده می شود.
  4. 4- از انعکاس امواج از ارگان تصویربرداری می شود.
  5. 5- در افرادی که خیلی پر مو هستند، ممکن است تراشیدن بخشی از بدن لازم باشد.
 • انجام این تست تقریبا 20 دقیقه طول می کشد، معمولا توسط تکنسین انجام می شود، اما توسط متخصص رادیولوژی تفسیر می شود. به بیمار اطلاع داده شود که این رویه دردناک نیست و برای بیمار ناراحتی ندارد.

پس از رویه

 • ماده لیز کننده (لابریکانت) از پوست بیمار تمیز و پاک شود.
 • اگر حین سونوگرافی بیوپسی انجام شده است، مراقبت های مخصوص بیمار تحت بیوپسی به عمل آید.

یافته های غیرطبیعی

 • کلیه: کیست های کلیوی، تومور کلیه، سنگ کلیه، هیدرونفروز، انسداد پیشابراه، آبسه پره رنال، گلومرولونفریت، پیلونفریت، هماتوم پره رنال
 • کیسه صفرا: پولیپ، تومور، سنگ کیسه صفرا
 • کبد: تومور کبد، آبسه کبد، اتساع مجاری صفراوی داخل کبدی
 • پانکراس: تومور پانکراس، کیست پانکراس، شبه کیست پانکراس، آبسه پانکراس، التهاب پانکراس
 • مجاری صفراوی: سنگ مجاری صفراوی، تنگی یا گشادی مجاری صفراوی، تومور مجاری صفراوی
 • آئورت شکمی: آنوریسم
 • حفره شکم: آسیت، آبسه

آزمایشگاه

Keywords

گروه

نوع تست

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد دامین thez.ir برای ثبت سفارش می شوید. اما این دامین  مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com