ورود کاربر

ارتباطات سازماني

CARLA G. PHILLIPS

انگيزه فصل:

«بزرگترين مشكل در برقراري ارتباط اين است كه فكر كنيم ارتباط رخ داده است».

George Bernard Shaw

اهداف فصل:

در پایان این فصل از فراگیران انتظار می رود: 

- فرآيند برقراري ارتباط را شناخته و شرح دهد.
- ديدگاه هاي ارتباط كه با برقراري ارتباط سازماني ربط دارند را توصیف کند.
- رابطه ساختار سازماني و ارتباطات سازماني را تبیین و تشریح کند.
- اهميت ارتباطات سازماني براي ايمني بيمار و كيفيت مراقبت را شرح دهد.
- بين كانال هاي رسمي و غيررسمي برقراري ارتباط تمایز قائل شود.

برقراري ارتباط مؤثر براي سلامت سازمان ضروري است. ارتباطات براي فرآيند برنامه ريزي راهبردي هر سازماني حياتي مي باشد، و براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت سازمان خيلي مهم مي باشد. به همين صورت، برقراري ارتباط خوب براي عمليات روز به روز هر سازماني ضروري بوده، روي ايمني بيمار و كيفيت مراقبت، رضايت كاركنان، روابط و رضايت مشتريان اثر مي گذارد. آدامسون، ايمسويلر، و الير (1991) اهميت ارتباطات سازماني را شناسايي كرده و بيان نموده اند كه اگر مسئله اي به شيوه اي يكنواخت و تشويق كننده با بقيه در ميان گذاشته نشود، نمي توان آن كار را انجام داد، حال هر چه عالي طراحي شده باشد و بهترين بودجه دهي را داشته باشد.

ارتباط در طول يك راستا، از برقراري ارتباط بين شخصي با يك گروه كوچك تا ارتباطات سازماني؛ رخ مي دهد. ارتباط بين شخصي زماني رخ مي دهد كه شركت كنندگان با هم بصورت چهره به چهره ارتباط برقرار مي كنند. هرچند در اسناد و مدارك موجود در مورد تعداد افرادي كه بايد در ارتباط بين شخصي وجود داشته باشند، توافقي وجود ندارد؛ بطور كلي اين توافق وجود دارد كه در برگيرنده دو يا سه نفر بايد باشد. مطابق ادعاي ترنهوم (1991)، چون تعامل چهره به چهره است، برقراري ارتباط بصورت خودبخودي رخ مي دهد، و گرچه ارتباط متمركز است، نيازي به از قبل آماده كردن پيام نيست. برقراري ارتباط گروه هاي كوچك خيلي پيچيده تر از ارتباط بين شخصي مي باشد كه عمدتاً به اين علت است كه تعداد افراد شركت كننده در ارتباط افزايش مي يابد. مجدداً، گرچه تعداد حقيقي شركت كنندگان در ارتباط گروه كوچك قطعي و مشخص نيست، در مدارك موجود پيشنهاد شده است كه ممكن است بين دو تا هفت نفر شركت كننده داشته باشد. در حالي كه ارتباط گروه كوچك همان تأثير حسي ارتباط بين شخصي را فراهم مي سازد و بازخورد آن فوري است؛ در صورت آشنايي شركت كنندگان با هم و واكنش نشان دادن نسبت به هم ديگر، احتمال تركيب شدن روابط به طور چشمگيري افزايش مي يابد؛ و پيام ممكن است از ميان دامنه متنوعي از شبكه ها انتقال داده شود (ترنهولم، 1991). فرق ارتباط سازماني با دو نوع ديگر ارتباط در بيشتر بودن تعداد شركت كنندگان بوده و ارتباط در راستاي سلسله مراتب سازماني رخ مي دهد. ترنهولم متذكر شده كه برقراري ارتباط سازماني معمولاً داراي ساختار مشخص، هدف محور بوده و نقش ها در فرآيند ارتباط با نقش هاي افراد در سلسله مراتب سازماني منطبق مي باشند. بنابراين، چون پيام ممكن است توسط دامنه اي ازافراد در قالب ها و اشكال مختلف ارسال شود، بازخورد فوري ارتباط بين شخصي و گروه كوچك در ارتباط سازماني امكانپذير نيست، پيام ها ضرورتاً بدقت برنامه ريزي و ساختاردهي مي شوند. ترنهولم بيان مي كند كه «برقراري ارتباط در درون سازمان دربرگيرنده بالاترين درجات برنامه ريزي راهبردي نسبت به ارتباط دو نفره يا ارتباط در گروه كوچك مي باشد» (ص24).

اين فصل بر ارتباط سازماني متمركز مي باشد، گرچه ارتباط بين فردي و گروه كوچك ممكن است بعنوان بخشي از راهبرد كلي برقراري ارتباط استفاده شود. در اين فصل فرآيند برقراري ارتباط بازنگري شده، سه ديدگاه نظري مرتبط با ارتباط سازماني بحث شده، و ساير اطلاعات مرتبط را براي درك و فهم بهتر ارتباط موثر در سازمان، بحث خواهند شد. (کد دریافت مطلب: doc: 110100-15 ، فایل pdf : 110100-16).

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com