ورود کاربر

مجدداً پنجره Dialog Builder را باز کنید.

پالت ابزار در کنار پنجره کنترل های موجود را نشان می دهد. کنترل ها را با درگ کردن آنها از پالت ابزار و رها کردن در پنجره دیالوگ ساز اضافه می کنیم.

در دیالوگ one-way ANOVA ما، ما به کنترلی برای نشان دادن لیست متغیرهای منبع و کنترل های جداگانه ای برای لیست متغیرهای وابسته و متغیر فاکتور نیاز داریم.

1- یک کنترل Source List، دو کنترل Target List و یک کنترل Sub-dialog Button را به داخل پنجره ساخت دیالوگ دلخواه درگ و رها کنید. طرز چیدن این کنترل ها در دیالوگ دلخواه جدید در شکل زیر نشان داده شده است.

تجزیه و تحلیل آماری | پایان نامه | پروپوزال

کنترل ها به طور خودکار بر روی پنجره ساخت دیالوگ دلخواه چیده می شوند، که به سه ستون عملیاتی تقسیم شده است، که شما می توانید کنترل های خود را در یکی از این سه ستون رها کنید. ستون سمت چپ عمدتا برای کنترل لیست منبع استفاده می شود، اما می تواند حاوی هر کنترل دیگری غیر از لیست مقصد و دکمه ساب دیالوگ باشد. ستون وسط برای تمامی کنترل ها غیر از لیست منبع و دکمه ساب دیالوگ است. ستون سمت راست فقط می تواند کنترل دکمه ساب دیالوگ را در خود جای دهد. شما می توانید توالی قرار گیری عمودی کنترل ها را در پنجره تغییر دهید که از طریق کشیدن کنترل به بالا یا پایین انجام می شود اما موضع دقیق کنترل ها به صورت خودکار مشخص می شود. در زمان اجرا، دیالوگ به طور خودکار تغییر سایز یافته و برابر سایز محتویات خود می شود. کنترل هایی از قبیل لیست مقصد و لیست منبع به طور خودکار بسط یافته و فضای زیر خود را پر می کنند.

2- روی کنترل لیست منبع کلیک کرده تا پنل Source Variable List Properties را در پایین پنجره نمایش دهد.

3- مقدار خصیصه Identifier را به Source list ست کنید. هر کنترلی بایستی یک شناسه منحصر به فرد داشته باشد.

4- مقدار پیش فرض Variables را برای خصیصه Title دست نزنید.

5- مقدار خصیصه Mnemonic Key را به V ست کنید، تا حرفی در عنوان برای استفاده به عنوان شورت کات کیبورد مشخص شود. این حرف در عنوان کنترل به صورت زیر خط دار ظاهر می شود. توجه: این خصیصه در Mac پشتیبانی نمی شود.

6- مقدار پیش فرض Move Variables را برای خصیصه Variable Transfers رها کنید. این خصیصه مشخص می کند که متغیرها از لیست منبع به لیست مقصد منتقل شده و بعد از انتقال از آن لیست برداشته شوند. تایپ کردن متن Tooltip اختیاری است که در زمان نگهداشتن مکان نمای ماوس بر روی کنترل ظاهر شده و توضیح مختصری در مورد کنترل نمایش می دهد.

7- روی دکمه (...) ستون Value در مقابل خصیصه Variable Filter کلیک کرده تا فیلتر انواع متغیرهای موجود در لیست منبع تعیین شود.

تجزیه و تحلیل آماری | پایان نامه | پروپوزال

8- تیک گزینه String را در گروه Type بردارید (شکل بالا).

9- دکمه Ok را کلیک کنید.

10- روی کنترل لیست مقصد بالایی کلیک کرده تا لیست خصیصه های متغیر هدف در زیر پنجره نمایش یابد.

11- مقدار خصیصه شناسه را به dependent_list ست کنید.

12- مقدار خصیصه عنوان را به Dependent List ست کنید.

13- مقدار خصیصه Mnemonic Key را به حرف E ست کنید.

14- مقدار پیش فرض True را برای خصیصه Required for execution دست نزنید. این خصیصه تعیین می کند که دکمه های Ok و Paste تا زمان مشخص شدن مقداری برای این کنترل، به صورت غیر فعال باقی بمانند.

خصیصه Syntax مشخص می کند که آیا دستورات فرمان برای این دیالوگ در زمان اجرا ایجاد شود یا نه. توجه داشته باشید که مقدار پیش فرض این خصیصه %%ThisValue%% است. این خصیصه مشخص می کند که دستور فرمان تولید شده توسط دیالوگ همان دستور فرمان زمان اجرای کنترل است، که لیستی از متغیرها به کنترل دیگر انتقال می یابد.

15- روی کنترل لیست مقصد دوم کلیک کنید تا پانل خصیصه های آن فعال شود.

16- مقدار خصیصه شناسه را به Factor ست کنید.

17- مقدار خصیصه عنوان را به Factor ست کنید.

18- در ستون Value در خصیصه نوع لیست مقصد کلیک کرده و گزینه Allow multiple را غیر فعال کنید (تیک را بردارید). این گزینه مشخص می کند که تنها یک متغیر را می توان به کنترل انتقال داد.

19- مقدار خصیصه Mnemonic Key را به حرف F ست کنید.

20- همانند کنترل لیست مقصد قبلی، مقدار پیش فرض خصیصه %%ThisValue%% را دست نزنید. این خصیصه مشخص می کند که دستور فرمان تولید شده توسط دیالوگ همان دستور فرمان زمان اجرای کنترل است، که لیستی از متغیرها به کنترل دیگر انتقال می یابد.

21- روی کنترل دکمه ساب دیالوگ کلیک کرده تا پنل خصیصه های آن فعال شود.

22- مقدار خصیصه شناسه را به options_button ست کنید.

23- مقدار خصیصه عنوان را به Options...ست کنید.

24- مقدار خصیصه Mnemonic Key را به حرف O ست کنید.

25- روی دکمه (...) در ستون Value در مقابل خصیصه ساب دیالوگ کلیک کنید تا پنجره ساخت دیالوگ دلخواه برای زیر دیالوگ باز شود. می توانید با دو کلیک بر روی این کنترل نیز پنجره مربوطه را باز کنید.

طرز کار دیالوگ ساز دلخواه ساب دیالوگ همانند دیالوگ ساز دیالوگ دلخواه است. هرچند بعضی کنترل ها در آن وجود دارد که در پنجره اصلی وجود ندارد. بخصوص کنترل های لیست منبع، لیست مقصد، دکمه زیر دیالوگ.

پنل Dialog Properties به شما اجازه می دهد که خصیصه های زیر دیالوگ را مشخص کنید.

26- نام زیر دیالوگ را options_subdialog بگذارید.

27- عنوان زیر دیالوگ را One-Way ANOVA: Options بگذارید.

28- یک کنترل Item Group ، یک کنترل Radio Group به ترتیب به داخل پنجره دیالوگ ساز درگ و رها کنید.

29- پنج کنترل جعبه گزینه را به داخل کنترل گروه آیتم درگ و رها کنید. چیدمان کنترل های زیر دیالوگ در شکل زیر نمایش داده شده است.

تجزیه و تحلیل آماری | پایان نامه | پروپوزال

توجه داشته باشید که چیدمان عمودی کنترل ها به همان ترتیبی است که بر روی فرم پنجره رها می شوند. گروه آیتم در بالا بوده و گروه رادیویی در پایین است. گروه دکمه رادیویی به طور پیش فرض دارای دو آیتم است، اما می توان در صورت نیاز آیتم های بیشتری به آن اضافه کرد.

30- روی گروه آیتم کلیک کرده تا پنل خصیصه های Item Group فعال شود.

31- مقدار خصیصه شناسه را به statistics ست کنید.

32- مقدار خصیصه عنوان را به Statistics ست کنید.

33- خصیصه Syntax را اصلاح کرده و مقدار زیر را بجای آن تایپ کنید:

/STATISTICS %%ThisValue%%

در کنترل گروه اقلام، مقدار ThisValue مشخص می کند که لیست جدا شده با خط خالی از دستورات توسط هر یک از کنترل های گروه تولید می شود، که در این کنترل، برای هر یک از جعبه گزینه ها یک دستور تولید می شود. اگر هیچ دستوری توسط کنترل های موجود در گروه تولید نشود، پس گروه به طور کل هیچ دستور فرمانی تولید نمی کند.

34- در بالاترین حاشیه جعبه گزینه ها در گروه اقلام کلیک کرده تا پنل Check Box Properties فعال شود.

35- مقدار stats_descriptive را برای خصیصه شناسه تایپ کنید.

36- مقدار خصیصه عنوان را به Descriptive تایپ کنید.

37- برای مقدار خصیصه تیک خوردن دستور (Checked Syntax) مقدار DESCRIPTIVE را وارد کنید. این مشخص کننده دستور فرمانی است که توسط کنترل تولید می شود زمانی که تیک خورده باشد. مقدار خصیصه Unchecked Syntax را خالی بگذارید از آنجایی که تنها به دستور فرمان زمان تیک خوردن آن نیاز داریم.

به همین شکل خصیصه های سایر چهار جعبه گزینه باقیمانده در گروه «ترجمک دات کام» را ست کنید.

38- عنوان جعبه گزینه بعدی را Fixed and random effects گذاشته و مقدار خصیصه دستور تیک خوردن آن را به EFFECTS ست کنید. مقداری برای شناسه آن تعیین کنید از قبیل stats_effects.

39- عنوان جعبه گزینه بعدی را Homogeneity of variance test گذاشته و خصیصه دستور تیک خوردن آن را به HOMOGENEITY ست کنید. شناسه ای از قبیل stats_homogeneity برای آن تایپ کنید.

40- نام جعبه گزینه بعدی را Brown-Forsythe بگذارید و خصیصه دستور تیک خوردن را BROWNFORSYTHE بگذارید. شناسه ای از قبیل stats_brownforsythe را برای آن تعیین کنید.

41- نام جعبه گزینه بعدی را Welch بگذارید و خصیصه دستور تیک خوردن را WELCH بگذارید. شناسه ای از قبیل stats_welch را برای آن تعیین کنید.

42- روی گروه دکمه رادیویی کلیک کرده تا پنل خصیصه های گروه Radio Button فعال شود.

43- مقدار خصیصه شناسه را به missing ست کنید.

44- مقدار خصیصه عنوان را به Missing Values ست کنید.

45- خصیصه Syntax را به مقدار %%ThisValue%% ست کنید. این مقدار مشخص می کند که دستوری مطابق دکمه انتخاب شده در زمان اجرا تولید می کند.

46- روی دکمه (...) در ستون Value در مقابل دکمه رادیویی کلیک کرده و هر یک از دکمه های رادیویی را مشخص کنید. در شکل زیر خصیصه های گروه دکمه رادیویی آمده است.

تجزیه و تحلیل آماری | پایان نامه | پروپوزال

(با پوزش از کاربران عزیز بخاطر استفاده از tarjomac.com یا tarjomac.ir یا tarjomac.net یا tarjomac در تصاویر، لطفا از اسامی موجود در توضیحات استفاده شود. این نامگذاری بخاطر مسئله کپی رایت است. قبلاً از شما پوزش می طلبیم).

47- مقادیر missing_analysis و missing_listwise را برای خصیصه شناسه دو دکمه رادیویی تایپ کنید.

48- برای خصیصه نام آنها Exclude cases analysis by analysis و Exclude cases listwise را تایپ کنید.

49- مقدار خصیصه Default را دست نزنید، که اولین دکمه رادیویی به صورت پیش فرض همیشه انتخاب شده باشد.

50- مقدار خصیصه دستور فرمان را به ANALYSIS و LISTWISE ست کنید. این مقداری است که در زمان اجرا به عنوان دستور فرمان تولید می شود مگر اینکه دکمه رادیویی دوم انتخاب شده باشد.

هرچند در این مثال لازم نبود، اما می توانید به همین منوال با وارد کردن اسمی در خط خالی پایین آن و یا با حذف شناسه دکمه رادیویی، آن را به گروه اضافه یا از گروه حذف کرد.

 

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. خدمات ترجمه متون پرستار شامل ترجمه متون عمومی، ترجمه متون تخصصی، ترجمه کتاب، ترجمه مقاله در حوزه ترجمه آنلاین، ترجمه حضوری، ترجمه تلفنی؛ بویژه ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه فوری و ترجمه ارزان تز را تجربه کنید و مطمئنا به همکاری ادامه خواهید داد. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. هر گونه توضیح لازم را در محل ثبت سفارش قید بفرمایید. بمناسبت افتتاح تز فعلا قیمت ها ثابت و ارزان است. از قیمت ها و کیفیت ترجمه های تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش ترجمه متون

 مژده به همکاران عزیز:

مرکز خدمات پرستار راه اندازی شد. برای ثبت سفارش نگارش پیش پروپوزال، نگارش پروپوزال، نگارش پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، تهیه اسلاید پاورپوینت دفاع به لینک زیر مراجعه نمایید. توجه بفرمایید که پوسته و ظاهر سایت تغییر می کند، زمانیکه وارد ساب دامین thez.parastar.info برای ثبت سفارش می شوید. اما این ساب دامین همانطور که از نامش پیداست مربوط به وبگاه پرستار است و تحت مسئولیت وبگاه پرستار عمل می کند. فقط کافی است ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را فعال کنید. از قیمت ها و کیفیت کار تز شگفت زده خواهید شد.

ثبت سفارش پروپوزال و پایان نامه

بالای صفحه
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com